mart 3aУ багатьох країнах світу щороку 22 березня відзначається Всесвітній день води (World Day of Water) або Всесвітній день водних ресурсів. Цей день був встановлений у 1993 році рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (резолюція 47/193 від 22 лютого 1993 р.).Ідея проведення Всесвітнього дня водних ресурсів вперше прозвучала на Конференції ООН з охорони навколишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД), яка відбулася 3-14 червня 1992 р. у Ріо-де-Жанейро. Всесвітній День води покликаний привернути увагу громадськості до стану водних об'єктів і проблем, пов'язаних з їх відновленням і охороною; замислитися щодо значення води в житті кожної людини на Землі; привернути увагу до проблем нестачі питної води, необхідності збереження та раціонального використання водних ресурсів, приймати необхідні заходи для вирішення проблеми постачання населення питною водою; інформувати громадськість про важливість охорони і збереження ресурсів прісної води та водних ресурсів в цілому; залучити до святкування Всесвітнього дня водних ресурсів як можна більшу кількість країн, причому на офіційному рівні.

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН пропонує державам проводити в цей день заходи із  збереження і освоєння водних ресурсів. До проведення Всесвітнього дня води залучаються не тільки уряди різних держав, а й міжнародні агентства, громадські організації, установи освіти та культури.

З 2000 р. щорічно в цей день піднімається нова проблема, пов'язана із забрудненням водних ресурсів на планеті і звучить заклик до її вирішення. За просування нової теми відповідає одна з установ ООН, яка призначається координатором заходів Всесвітнього дня водних ресурсів.

У 2000 р. Всесвітній день води проходив під девізом "Водні ресурси для XXI століття", в 2001 р. - "Водні ресурси для здоров'я", в 2002 р. - "Водні ресурси для розвитку", 2003 р. ООН оголосила "Роком прісної води ", тим самим підкреслюючи важливість проблеми. Відомо, що 70 % поверхні Землі покрито водою, але з приблизно 1,4 млрд. кв.км води - 97,5 % солона і лише 2,5 % всього обсягу води припадає на прісні поверхневі води (річки, озера, струмки, болота).

mart 5aЗ приблизно 35 млн. кв. км прісної води більша частина – 24,4 млн. кв. км скуті в льодовиках, льодах, вічній мерзлоті. 10700000 кв. км приховані під землею. І, нарешті, на долю річок Землі залишається тільки 0,01 % від всіх її запасів у всіх формах.

Головне джерело всієї прісної води - океани, з яких щорічно випаровується приблизно 500 000 кв. км води (72 000 кв. км з водної поверхні на суші).

Ресурси прісної води на Землі розподіляються вкрай нерівномірно. Посушливі або напівпосушливі регіони світу, що становлять 40 % суші, використовують тільки 2 % світових запасів води.

Світові запаси прісної води не збільшуються, а її споживання постійно зростає.
Загальне споживання прісної води в світі в тисячу раз більше, ніж усіх разом взятих видів промислової сировини. За останні 100 років споживання води збільшилося в 7 разів.

На думку міжнародних експертів, проблема дефіциту прісної води, стане однією з найгостріших до середини ХХI століття. За прогнозами вчених, до 2025 р. 3,2 млрд. жителів нашої планети будуть страждати від нестачі води, дефіцит прісної води до цього часу збільшиться до 1,3–2,0 трлн. куб. м в рік.

За даними ООН, вже сьогодні її дефіцит, включаючи сільськогосподарські і промислові потреби, оцінюється в 230 млрд .куб. м на рік.

Недолік водних ресурсів буде збільшуватися через зростання населення. Загальна чисельність жителів планети, що становить на даний момент 6,6 млрд. чоловік, щорічно збільшується приблизно на 80 млн. Звідси випливає зростаюча потреба в питній воді, яка становить близько 64 млрд. куб. м на рік.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в даний час на нашій планеті майже 2 млрд. населення страждає від браку питної води. Прісна вода стрімко перетворюється на дефіцитний природний ресурс. 70 % прісної води у світі використовується для сільськогосподарських потреб.

У 2003 р. Генеральна Асамблея ООН оголосила період 2005 - 2015 рр. Міжнародним десятиріччям дій "Вода для життя", основним завданням якого є заохочення зусиль з метою виконання прийнятих на міжнародному рівні зобов'язань з питань води та водопостачання до 2015 року.

Координатором десятиріччя є між установчий механізм Організації Об'єднаних Націй "ООН – водні ресурси", в рамках якого взаємодіють всі установи, департаменти і програми, що займаються питаннями водопостачання.
Координатором заходів Всесвітнього дня водних ресурсів в 2006 р., який пройшов під девізом "Водні ресурси і культура" виступила ЮНЕСКО, в 2007 р. особлива увага приділялася вирішенню проблеми нестачі води, в 2008 р. Всесвітній день водних ресурсів співпав з Міжнародним роком санітарії, що наклало зобов'язання стимулювати заходи з подолання кризової ситуації, в якій знаходяться більше однієї третини людей на нашій планеті. У 2009 р. у Всесвітній день води, темою якого було "Загальні водні ресурси - спільні можливості", увагу було звернено на "води, які перетинають кордони і нас об'єднують". 263 транскордонних озерних і річкових басейнів  в усьому світі покривають території 145 країн і охоплюють майже половину поверхні планети. За останні 60 років було підписано понад 300 міжнародних угод відносно води. У 37 зареєстрованих випадках мали місце конфлікти між державами через води.
Тема Всесвітнього дня води 2010 р. - "Чиста вода для здорового світу". Всесвітній день водних ресурсів-2010 допоможе довести до відома громадськості проблеми якості води, екосистем і добробуту людини. У 2011 році девізом року стала тема «Вода для міст». Цього року увага була приділена міському водопостачанню та водовідведенню.

У цьому році Всесвітній день води присвячено темі «Захист води і продовольства» («Water and food security»): основні акценти будуть зроблені на питаннях водопостачання та продовольчої безпеки.

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА