Цей афоризм уже не здається «голосним», коли вивчаєш ситуацію в галузі будівництва та ремонту газопроводів, мереж холодного та гарячого водопостачання, опалення та каналізації, які виготовлені з використанням полімерних труб, а також підготовки та атестації відповідного професійного технічного персоналу. Перехідний період у державі (так називають 2015-2017 роки) стосується не тільки політичних та економічних трансформацій на державному рівні, а й усього нормативно-правового регулювання – стандартів, норм, вимог тощо – в багатьох галузях промисловості. Початком цього періоду, ймовірно, можна назвати кінець 2014 року, коли постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 р. № 695 та схваленою постановою Верховної Ради України від 11.12. 2014 р. № 26–VIII на державному рівні було прийнято рішення про припинення дії на території України стандартів колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік і заміну їх національними стандартами, гармонізованими зі стандартами Європейського Союзу. Визначено, що на час перехідного періоду зазначені стандарти СРСР залишатимуться чинними та мають припинити свою дію з 01 січня 2018 року.

Важливо, що на сьогодні регуляторна політика щодо атестації професійного технічного персоналу для зварювання виробів з пластмас обмежується лише п. 9.4.4 ДБН В.2.5-41:2009 (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопроводи з поліетиленових труб. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво), за яким зварники виробів з пластмас, причому тільки поліетиленових труб при будівництві газопроводів, підлягають обов’язковій атестації та щорічній переатестації у порядку, встановленому в «Положенні про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів» – НПАОП 25.2-4.07-93, яке наразі вже не діє. В той же час вимоги до атестації зварників визначені «Правилами атестації зварників» (НПАОП 0.00-1.16-96), однак їх дія поширюється на процеси, пов’язані виключно зі зварюванням металів, яке має принципові відмінності від зварювання пластмас. Ситуація з програмами навчання та атестації робітників за професією «Зварник пластмас» є ще більш непевною, оскільки до сьогодні їх розробкою та затвердженням у відповідних органах навчально-атестаційні центри, наявні в Україні, займалися самостійно та незалежно один від одного, що, безумовно, суттєво знижує якість як навчального процесу, так і кваліфікацію самих зварників.

Така ситуація не може існувати у «Європейському завтра», оскільки регулювання в області зварювання пластмас у Європейському Союзі відбувається за відповідним Європейським стандартом EN 13067 «Plastics welding personnel – Qualification testing of welders – Thermoplastics welded assemblies», а загальний підхід до процесу навчання та атестації зварників суттєво відрізняється від існуючих у нас. Розуміння необхідності термінових змін і впровадження в Україні єдиного національного стандарту з усією відповідною науково-правовою та науково-технічною документацією спонукало представників багатьох навчально-атестаційних центрів, випробувальних лабораторій і т.д. до дискусії з метою пошуку єдиного рішення цих спільних для галузі проблем.Перший крок у напрямку «Європейського завтра» був зроблений 15 лютого 2016 року на засіданні «Консультативної наради з питань застосування (гармонізації) в Україні Європейських стандартів в області зварювання пластмас та професії «Зварник пластмас»», яке було організоване та проведене у стінах відділу «Зварювання пластмас» Інституту електрозварювання ім. Е.О.Патона НАН України. Інформація про це засідання була висвітлена у попередньому номері журналу . Також, як зазначалося, застосування в Україні Європейського стандарту EN 13067 шляхом його гармонізації з відповідним національним стандартом, зумовить необхідність впровадження цілої низки інших Європейських стандартів, які регулюватимуть вимоги до випробування як виробів з пластмас, у тому числі й полімерних труб, так і їх зварних з’єднань. Для вирішення першочергових завдань на засіданні «Консультативної наради» було створено Робочу групу, список членів якої також наведено у попередньому номері.

Вже зроблене – необхідне, але недостатнє, оскільки наступним кроком до «Європейського завтра» є розробка та впровадження на основі національного стандарту, гармонізованого до Європейського стандарту EN 13067, професійного стандарту України за професією «Зварник пластмас». Стандарт має бути розроблений відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК) та національних класифікаторів України:

● Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010;
● Класифікатор професій (КП) ДК 003:2010.

Метою стандарту є реалізація положень НРК у визначенні завдань і функцій, що їх має виконувати зварник пластмас відповідного кваліфікаційного рівня на робочому місці, та формування вимог до рівня професійних знань і вмінь, необхідних для досягнення визначених результатів професійної діяльності. Загалом стандарт визначатиме види професійної діяльності зварника пластмас, які пов’язані з виконанням зварювальних робіт при виготовленні, монтажі, реконструкції та ремонті виробів і конструкцій з пластмас, у тому числі й трубопроводів, а також основні положення, якими повинні будуть керуватися роботодавці при визначенні функціональних завдань і обов’язків зварників пластмас у посадових інструкціях і розробники Державних стандартів професійної освіти в галузі зварювання пластмас.

Національний стандарт, гармонізований до Європейського стандарту EN 13067, та перша редакція Професійного стандарту України за професією «Зварник пластмас» на початку квітня 2016 року були надіслані членам Робочої групи для обговорення та внесення змін на наступному засіданні «Консультативної наради з питань застосування (гармонізації) в Україні Європейських стандартів в області зварювання пластмас та професії «Зварник пластмас», що планується наприкінці травня 2016 року. Після закінчення роботи Робочої групи над зазначеними нормативними документами вони будуть висвітлені на відкритих ресурсах для громадського обговорення.

Автор: М.В. Юрженко, к.ф.-м.н., ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА