Європейська комісія привітала попередню угоду про нову Директиву по питній воді, досягнуту Європарламентом і Радою в грудні в   Страсбурзі.

 Угода ґрунтується на пропозиції, прийнятій Комісією в лютому 2018 року, як пряме продовження Ініціативи Right2Water European   Citizens. Директива спрямована на поліпшення якості питної води та доступу до неї, а також на надання більш якісної інформації   громадянам.

Тепер вона підлягає офіційному затвердженню Європейським парламентом і Радою, після чого буде опублікована в Офіційному журналі ЄС і вступить в силу через 20 днів.

Більшість людей, що живуть в ЄС, вже забезпечені питною водою високої якості, певною мірою завдяки більш ніж 30-річному законодавству ЄС про якість питної води. Комісія запропонувала в 2018 році переглянути Директиву щодо питної води (98/83/EC) у відповідь на Європейську громадянську ініціативу Right2Water.

У даний час питна вода контролюється «в кінці труби». Знову узгоджені правила реалізують так званий підхід, заснований на оцінці всіх можливих факторів ризику, що дозволяє приймати подальші заходи щодо запобігання та пом'якшення наслідків для захисту джерел питної води. Ще одна важлива зміна в законодавстві надасть громадськості легкий, зручний для користувача, в тому числі онлайн, доступ до інформації про якість і кількість питної води в їх житловій зоні. Це підвищить довіру до питного водопостачання.

 

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА