Невпинний рух України до Європейського Союзу спонукає всі галузі промисловості до пришвидшення введення відповідних їм Європейських норм і стандартів, оскільки це є однією з першочергових умов як асоціації України з ЄС, так і конкурентоспроможності вітчизняної продукції та послуг на загальноєвропейському ринку. Це, безумовно, стосується й виробництва продукції з пластмас, і в першу чергу полімерних труб як найбільш розвиненої області галузі, їх з’єднання та підготовки відповідних висококваліфікованих кадрів. Насправді, перший крок до цього було зроблено ще в лютому 2016 року на «Консультативній нараді з питань застосування (гармонізації) в Україні Європейських стандартів в області зварювання пластмас та професії «Зварник пластмас», яка була організована та відбулася у провідній в Україні з цих питань установі – Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за участю цілої низки гравців ринку – організацій виробників полімерних труб, навчально-атестаційних центрів, представників різноманітних асоціацій і федерацій, а також технічного комітету стандартизації ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси» . Нагадаємо, що рішенням цієї наради було створено Робочу групу з розробки та впровадження в Україні відповідних до галузі Європейських норм та стандартів, до складу якої за побажанням увійшли представники організацій-лідерів ринку галузі [2]. Також, як зазначалося, застосування в Україні Європейського стандарту EN 13067, який, до речі, вже введено в дію з 01 липня цього року наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21 червня 2016 року № 183 (пункт 24), шляхом його гармонізації з відповідним національним стандартом, спонукатиме необхідність впровадження цілої низки інших Європейських стандартів, які регулюватимуть вимоги до зварників пластмас, процесів проведення зварювальних робіт, випробування як виробів з пластмас, у тому числі полімерних труб, так і їх зварних з’єднань, а також техніки безпеки та охорони праці при проведенні зварювальних робіт. Останнє, до речі, є суттєвим, однак підприємства галузі поки про це не думають.

Згідно з вимогами національного стандарту ДСТУ 1.7:2013 «Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів» ДСТУ EN 13067:2016 введено, а наступні стандарти будуть введені найближчим часом методом «обкладинки» (тобто введення стандарту з титульним листом українською мовою та наповненням мовою оригіналу – як правило, англійською) з наступним повним перекладом на українську мову всього стандарту протягом двох років з дати введення стандарту в дію. Таким чином ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, IDT) вже діє в Україні, однак поки що являє собою більш «довідковий матеріал», ніж повноцінно діючий стандарт.

Безумовно, введення ДСТУ EN 13067:2016, а також інших стандартів у період активного переходу України на європейський шлях вимагає після цього кроку вирішення цілої низки проблем, а саме:

- розробка єдиної термінології в області зварювання пластмас та її використання при перекладі відповідних стандартів. Вирішення цієї проблеми може здійснюватися шляхом розробки та публікації словника-довідника як загалом в області зварювання, так і окремо зі зварювання пластмас;

- гармонізація діючих (або тих, що вступлять в дію) виробничих та будівельних норм (як у межах термінології, так і процесів, норм, методів та технологій тощо) з розробленням (імплементацією) на основі Європейських стандартів відповідних національних стандартів;

- на основі розроблених стандартів створення та впровадження Професійного стандарту України за професією «Зварник пластмас» відповідно до Національної рамки кваліфікації (НРК) з подальшим його співставленням з відповідними стандартами Європейського Союзу, розробкою та затвердженням Єдиної Програми навчання за професією «Зварник пластмас», а також відповідних навчальних планів та курсів з навчання.

Треба зазначити, що згідно з європейськими директивами рушійною силою цих процесів має бути зацікавленість самої галузі та спільний інтерес її представників – підприємств, недержавних установ, асоціацій тощо, при цьому державні комітети та організації є швидше законодавчою та регулюючою стороною, тобто, можна сказати, дієвою силою, «руками» процесу.

Тому на тій же «Консультативній нараді з питань застосування (гармонізації) в Україні Європейських стандартів в області зварювання пластмас та професії «Зварник пластмас», що була проведена 15 лютого 2016 року, було вирішено, а на подальших зустрічах Робочої групи з розробки та впровадження в Україні відповідних до галузі Європейських норм і стандартів було затверджено, що фінансування робіт з розробки, експертизи, впровадження національних стандартів, їх гармонізації з нормами в області виробництва виробів (у першу чергу, полімерних труб) і будівництва конструкцій (у першу чергу трубопроводів) з пластмас є завданням представників галузі – навчально-атестаційних центрів, виробничих підприємств, будівельних компаній, різноманітних асоціацій і т.д.

У цьому аспекті першочерговим з боку промисловості (як виробництва, так і будівництва) має бути глибоке розуміння необхідності в першу чергу для них введення та застосування єдиного варіанту вищезазначених стандартів і змін до норм, що, треба наголосити, є процесом трудомістким і довготривалим, адже їх відсутність у майбутньому може стати причиною зупинки всієї галузі.

Література

1. В Україні намітилися позитивні зміни щодо створення нормативної бази для навчання зварювальників пластмас та регламентації процесу зварювання полімерних труб. – Полімерні труби – Україна, №4 (37), 2015. – С. 4.
2. Європейське завтра починається вже сьогодні. – Полімерні труби – Україна, №1 (38), 2016. – С. 20.

Автори: Максим Юрженко, зав. відділом «Зварювання пластмас» ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА