Обсяги вторинної переробки ПВХ у Європі в 2013 році становили 444 468 тонн. Про це йдеться у звіті щодо реалізації міжнародної десятирічної програми VinylPlus. Незважаючи на кризові явища в економіці, які тривають і досі, вони виросли на 23 % порівняно з попереднім роком, що здебільшого є результатом роботи учасників VinylPlus по консолідації потоків відходів і залучення переробників у підпрограму Recovinyl. 

Збільшення обсягів вторинної переробки ПВХ є однією з п'яти основних цілей VinylPlus – поряд зі скороченням викидів хлорорганічних сполук, припиненням використання свинцевомістких добавок, зниженням матеріало – та енергоємності галузі та зміцненням взаємодії з громадськими й екологічними організаціями. VinylPlus ставить за мету довести до 2020 року обсяги вторинної переробки ПВХ до 800 тис. тонн, з яких 100 тис. тонн – за рахунок впровадження інноваційних технологій переробки відходів, які важко піддаються утилізації. 

Основними споживачами вторинного ПВХ є виробники віконного профілю, труб, покрівельних матеріалів, плівок і мембран, а також кабельна промисловість. У рамках VinylPlus розпочаті дослідження можливостей збільшення обсягів вторинної переробки ПВХ за рахунок налагодження збору відходів автомобільної промисловості та побутової упаковки. 

Рециклінг ПВХ у рамках програм Vinyl 2010 і VinylPlus

143 32

Серйозною перешкодою розвитку вторинної переробки ПВХ є так звані застарілі добавки, застосування яких у даний час обмежене європейськими нормами. VinylPlus вишукує різні шляхи використання вторинної сировини, що містить такі добавки. Так, матеріали із вмістом фталатів можуть застосовуватися у виробництві електротехнічних виробів, а свинцевомісткі – у взуттєвій промисловості та виробництві оздоблювальних матеріалів. Моделювання процесів міграції свинцю зі стінок каналізаційних труб в воду, проведене інститутом FABES (Німеччина), показало, що ця міграція дуже незначна і не призводить до перевищення припустимих норм для поверхневих вод. Крім того, повна заборона на використання вторинної сировини із застарілими добавками може призвести до небажаних соціально-економічних наслідків (скорочення робочих місць, економічних втрат, зростання екологічних навантажень тощо). 

ПВХ є одним з найбільш поширених полімерних матеріалів, і його вторинне використання відіграє важливу роль у збереженні природних ресурсів і оздоровленні екологічної обстановки. 

Джерело: www.vinylplus.eu

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА