144 38

Із введенням у дію «ДБН В.2.5-41:2009.  Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво» при будівництві зовнішніх газопроводів з поліетиленових труб в Україні стали допустимими значення коефіцієнту запасу міцності С≥2,0 та максимального робочого тиску 1,0 МПа для таких газопроводів. Однак при цьому виникла невідповідність із ДСТУ Б В.2.7-73-98 "Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови". Про те, що це за невідповідність та як можна вийти з цієї ситуації ми поговоримо нижче.Загальний коефіцієнт запасу міцності С газопроводу з поліетиленових труб –  це співвідношення між тиском, розрахованим за умов не перевищення  мінімальної тривалої міцності MRS матеріалу елементів поліетиленового  газопроводу (труб та з'єднувальних деталей), та максимальним робочим тиском  МОР  у газопроводі з поліетиленових труб, що розраховано за формулою 1 при максимальній проектній температурі газу 20 °С:

 144 39

де MRS – мінімальна тривала міцність матеріалу деталі, МПа;

SDR – мінімальне значення стандартного розмірного відношення елементу  газопроводу (SDR труби з поліетилену або SDR труби, для з'єднання з якою  деталь призначена);

С - загальний коефіцієнт запасу міцності газопроводу з поліетиленових

труб.

DF - коефіцієнт зниження максимального робочого тиску згідно з табл. 1. 

Максимальний робочий тиск (МОР) газопроводу з поліетиленових труб – це максимальний робочий тиск газу, який допускається для постійної експлуатації газопроводу з поліетиленових труб, що визначається за формулою 1 з урахуванням максимальної проектної температури газу, який транспортується, але не більше 10 бар (1,0 МПа). У табл. 2 наведено співвідношення між коефіцієнтом запасу міцності С та максимальним робочим тиском МОР. 

На сьогоднішній день на Україні існує невідповідність між двома нормативними документами які регламентують значення коефіцієнту запасу міцності для газопроводів. 

Так згідно з ДСТУ Б В.2.7-73-98 чисельне значення коефіцієнту запасу міцності допускається не нижче 2,5 (табл. 1), а згідно з ДБН В.2.5-41:2009 чисельне значення коефіцієнту запасу міцності  допускається не нижче 2,0 (табл. 2).  

144 39a

 

Для узгодження цієї невідповідності між ДБН В.2.5-41:2009 та ДСТУ Б В.2.7-73-98 виробники поліетиленових труб повинні мати технічне свідоцтво Мінрегіонбуду України на випуск поліетиленових труб для газорозподільчих мереж, у якому зазначена можливість застосування  труб із пониженим коефіцієнтом міцності. 

Існує визначений список документів, необхідних при прийманні газопроводу із поліетиленових труб з  основними експлуатаційними характеристиками: загальним коефіцієнтом запасу міцності С = 2,0, максимальним робочим тиском МОР = 1,0 МПа.

Згідно з ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з поліетиленових труб. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво» (далі – ДБН В.2.5-41:2009):

Для мереж газопостачання з коефіцієнтом запасу міцності С = 2,0, максимальним робочим тиском МОР до 1,0 МПа застосовувати труби, виготовлені за Технічним свідоцтвом Мінрегіонбуду України, який підтверджує придатність виробу до застосування у будівництві мереж газопостачання з коефіцієнтом запасу міцності С = 2,0 та максимальним робочим тиском МОР до 1,0 МПа. 

Відповідно до п. 11.12 ДБН В.2.5-41:2009: «При прийманні нових поліетиленових газопроводів приймальній комісії надається документація згідно з переліком додатка Щ ДБН В.2.5-20 включно із документами з якості партій елементів, з яких збудовано поліетиленовий газопровід, згідно з п. 9.1.3 цих Норм».

Для газопроводу з основними експлуатаційними характеристиками: загальний коефіцієнт запасу міцності С = 2,0; максимальний робочий тиск МОР = 1,0 МПа, згідно п. 9.1.3 та п. 11.12 ДБН В.2.5-41:2009 обов’язковою є наявність наступних документів:

Копія технічного свідоцтва Мінрегіонбуду України (видається конкретному виробнику) щодо можливості застосування поліетиленових напірних труб для будівництва підземних газопроводів з основними технічними характеристиками: коефіцієнт запасу міцності – 2,0; максимальний робочий тиск – 1,0 МПа.

Копія технічного свідоцтва Мінрегіонбуду України щодо можливості застосування марки поліетилену (видається конкретному виробнику із зазначенням конкретної марки поліетилену), з якого може бути виготовлена труба для будівництва газопроводів.

Документ з якості партії труб за підписом і штампом ВТК виробника. 

Якщо, виробникполіетиленових труб не має Технічного свідоцтва Мінрегіонбуду України, таку трубу слід використовувати з (мінімальним в залежності від умов прокладання) коефіцієнтом запасу міцності С = 2,5  та максимальним робочим тиском МОР до 0,8 МПа при умові наявності необхідних документів (сертифікат, паспорт на трубу, технічне свідоцтво на поліетилен тощо). Такі труби виготовляються відповідно до ДСТУ Б В.2.7-73-98 «Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови».

144 40 

Автор: Павло Шумило

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА