Англійська компанія Subterra («Субтерра») – дочірнє підприємство Radius Systems Polyplastic Group – є провідним світовим розробником і підрядником у сфері безтраншейного відновлення, а також реновації трубопроводів з мінімізацією земляних робіт.

В Україні до складу Radius Systems Polyplastic Group входять три підприємства – ТД «Євротрубпласт», Рубіжанський трубний завод (РТЗ) і Калуський трубний завод (КаТЗ). 

Компанія була заснована в 1985 році і займається розробкою процесів відновлення трубопроводів, вона надає своїм клієнтам кращі технології для вирішення різноманітних проблем, пов'язаних з реконструкцією трубопроводів. Системи, що розроблені та використовуються компанією, охоплюють цілий спектр технологій для водо- та газопроводів, каналізаційних та промислових інженерних мереж. 

Головна мета компанії полягає в збереженні трубопроводів шляхом продовження їх терміну експлуатації за допомогою технологій, спрямованих на мінімізацію земляних робіт і соціальних незручностей. На сьогоднішній день Subterra пропонує цілий спектр технологій відновлення для вирішення проблем, пов'язаних з трубопроводами. Для отримання оптимального рішення доцільним може бути вибір використання якої-небудь однієї технології чи комбінації з декількох. 

У цій статті ми розглянемо технологію Rolldown, запатентовану компанією Subterra, яка передбачає зменшення зовнішнього діаметра полімерної труби шляхом обтиснення по колу та подальшу санацію нею існуючого трубопроводу.

Процес Rolldown являє собою метод редукційного релайнінгу (тимчасове зменшення зовнішнього діаметра полімерної труби). Спочатку він був запатентований компанією Stewarts&Lloyds Plastics (SLP), а в подальшому – розроблений для використання в польових умовах спільно компанією Subterra, SLP та Британською асоціацією з гідромеханічних досліджень. Технологія Rolldown вперше була використана для реконструкції газопроводів у 1986 році, потім вона розвивалася та використовувалася для водопровідних та інших напірних мереж діаметром від 100 до 500 мм.

На сьогодні за цією технологією успішно встановлено понад 230 км спеціальних полімерних труб. 

Rolldown – економічна технологія відновлення трубопроводів і використовується у різних сферах:

● системи подачі та розподілення води (питної та для промислових потреб);

● транспортування газу;

● господарсько-побутова та зливова каналізація;

● промислові трубопроводи. 

За допомогою Rolldown ефективно вирішуються наступні проблеми:

– пошкодження трубопроводу: технологія Rolldown може застосовуватися для обробки та установки полімерних труб, які можуть використовуватися (окремо) для газових, водо- та інших відповідних трубопроводів; 

– внутрішня корозія трубопроводів: полімерні труби, просановані технологією Rolldown у трубопровід, забезпечують високоефективний антикорозійний бар'єр між внутрішньою поверхнею існуючої труби та продуктом, що транспортується; 

– погіршення якості води, зумовлене внутрішньою корозією трубопроводу та відкладеннями: полімерні труби зупиняють на внутрішній поверхні труби процес корозії, яка впливає на якість води у водопроводах. Крім цього, гладка поверхня полімерних труб допомагає протистояти появі іншого осаду на внутрішній поверхні труби;

– зниження пропускної здатності, спричинене внутрішньою корозією трубопроводу та відкладеннями: рідина транспортується по гладкій поверхні полімерної труби, що допомагає максимізувати пропускну спроможність трубопроводу. Завдяки дуже низькому коефіцієнту тертя полімерної труби в багатьох випадках можливо збільшити гідравлічну потужність трубопроводу, який дуже пошкоджено корозією чи в якому наявні значні відкладення;

– витоки через корозійні пори та пошкоджені стики трубопроводу: полімерні труби створюють всередині існуючого трубопроводу герметичну оболонку, яка ефективно перекриває корозійні пори та щілини.

  151 29

Полімерні труби для технології Rolldown

Процес Rolldown включає в себе зменшення діаметра полімерної труби при температурі навколишнього середовища, близько 10 %. Це досягається шляхом просування батога полімерної труби через спеціально розроблені ролики, які зменшують її зовнішній діаметр. Це дозволяє просанувати існуючий трубопровід, а потім забезпечити щільну взаємодію з існуючою трубою шляхом подачі води під тиском при температурі навколишнього середовища.

Після механічної обробки полімерна труба зазвичай зберігає зменшений зовнішній діаметр  протягом тривалого часу, поки колишній діаметр труби не буде відновлений під впливом тиску.

Як правило, в процесі Rolldown використовуються спеціальні полімерні труби зі стандартним розмірним відношенням  (SDR) від 11 до 33. Його можна застосовувати для установки повністю конструктивних полімерних труб (тобто там, де робочий тиск полімерної труби дорівнює або вище робочого тиску існуючої труби). Так само його можна ефективно використовувати для установки напівконструктивних поліетиленових труб у трубопроводи з більш високим тиском, які перебувають у досить хорошому стані, але в яких наявні корозійні пори, і/або протікають стики, і/або спостерігається погіршення якості рідини, що транспортується, зумовлене корозією і/або відкладеннями всередині трубопроводу. 

Принципи вибору типу полімерної труби

За технологією Rolldown встановлюються полімерні труби, розрахунковий тиск яких вищий за робочий тиск трубопроводу, вони не потребують конструкційної підтримки з боку магістралі, щоб витримати внутрішній тиск. 

Полімерні труби, розрахунковий тиск яких нижче робочого тиску трубопроводу, також можуть бути встановлені за технологією Rolldown за умови, що в цілому трубопровід не пошкоджений і у нього достатня конструкційна міцність, щоб витримувати очікуваний робочий тиск. 

Пропонований метод реновації розроблено з метою вибору достатньої товщини стінки полімерної труби, щоб забезпечити її здатність перекривати корозійні пори та щілини протягом 50-100 років (залежності від типу полімерної композиції труби).

Полімерні труби, що використовуються у технології Rolldown, можуть ділитися на повністю або напівконструктивні залежно від розрахункового робочого тиску трубопроводу. 

Опис процесу робіт за технологією Rolldown

Rolldown – це запатентований процес обтискання по колу та установки щільно прилеглих полімерних труб в існуючі напірні трубопроводи. 

Процес складається з наступних етапів:

151 30

151 31 

151 32

Автор: Олександр Козак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА