151 33Висока значимість і затребуваність методів безтраншейного відновлення (капітального ремонту) каналізаційних і водовідвідних колекторів великих діаметрів сьогодні ні в кого не викликають сумнівів. Відновлення каналізаційних колекторів з кожним роком стає все актуальнішою проблемою для багатьох українських міст. Необхідність збільшення обсягів ремонту самопливних трубопроводів діаметром 500-3500 мм стрімко наростає. Ця тенденція пояснюється вкрай зношеним станом колекторів, виконаних переважно із залізобетонних елементів. Ушкодження та аварії на цих спорудах призводять до негативних наслідків для соціальної та виробничої інфраструктури, завдають шкоди навколишньому середовищу.

Зношеність залізобетонних колекторів пояснюється багатьма причинами, серед яких основне місце займають фізико-хімічний вплив агресивних речовин (з утворенням на зводі колектора кислотного конденсату) та газова корозія. «Мокра» частина колектора схильна до абразивного зносу, вилуговування та біообростання.

Переваги безтраншейних методів відновлення очевидні:

– менші витрати часу на траншейні роботи, руйнування та відновлення дорожнього полотна;

– незалежність від технічних служб, з якими необхідно узгоджувати роботи (чим менше втручання в підземну інфраструктуру міста, тим менше погоджень потрібно);

– практично виключається ймовірність пошкодження інших комунікацій, які проходять під землею в безпосередній близькості від трубопроводу, що ремонтується.

151 34

Досвід впровадження таких технологій показує, що витрати на відновлення трубопроводів у багатьох випадках нижче або, принаймні, їх можна порівняти з витратами при застосуванні традиційних методів. Крім того, завжди є вибір між більш дорогими або бюджетними варіантами безтраншейного ремонту. Вартість робіт безпосередньо залежить від складності устаткування, що застосовується на робочому майданчику. Для одних методів потрібно більш дороге обладнання, для інших –мінімальний набір інструментів. Відповідно відрізняється й вартість ремонту. В цілому всі безтраншейні методи досить перспективні.

Аналізуючи варіанти сучасних безтраншейних технологій, можна зробити висновок, що адекватні методи капітального ремонту повинні базуватися на обов'язковому використанні внутрішніх елементів, що характеризуютьсявисокою хімічною стійкістю та необхідною несучою здатністю. Останнє пов'язано з тим, що залишковий ресурс колекторів великого діаметру в Україні у багатьох випадках не перевищує 30 %. Відновлення тільки герметичності таких трубопроводів (наприклад, «рукавні» технології, нанесення цементно-піщаних або полімерних покриттів, використання тонкостінних поліетиленових труб-оболонок або еластичних стрічок) може виявитися неефективним заходом. Використання непідходящего способу реновації не зупинить структурні руйнування, що вже почалися, і, відповідно, не забезпечить розрахункового терміну експлуатації трубопроводу.

З цієї точки зору дуже перспективним і ефективним методом є відновлення структурної цілісності та робочих характеристик трубопроводів з використанням поліетиленових модулів.

Основні аргументи на користь цієї технології:

● висока хімічна стійкість і несуча здатність модулів;

●  порівняно невисока вартість;

●  зручність і легкість монтажу;

● відсутність на робочому майданчику складного технологічного обладнання;

● можливість здійснення робіт без виведення трубопроводу з експлуатації (у потоці робочої рідини).

До недоліків можна віднести, мабуть, тільки значні витрати на доставку великогабаритних елементів до місця проведення робіт.

Зупинимося докладніше на відновленні трубопроводів методом «труба в трубі» без зупинки стоків із застосуванням трубних різьбових модулів СПІРОКОР.

Роботи здійснюються в кілька етапів.

На першому етапі проводиться діагностика трубопроводу з метою визначення його реального технічного стану. Це обстеження колодязів, камер, траси проходження трубопроводу, відеоінспекція внутрішньої поверхні, визначення планово-висотного положення ділянок трубопроводу.

За результатами діагностики оцінюються виявлені дефекти, готується висновок, опрацьовуються технічні рішення. Здійснюється підбір різьбових модулів необхідного діаметра, довжини і кільцевої жорсткості, намічаються місця розробки технологічних котлованів, складається план виробництва робіт (ПВР).

На другому етапі проводяться підготовчі роботи – узгодження та отримання дозволів, інспекція колодязів і камер, розкопування додаткових технологічних котлованів при необхідності, доставка та складування матеріалів, розстановка техніки. Здійснюються прочищення і повторна інспекція трубопроводу.

На третьому етапі різьбові модулі по одному подаються в трубопровід через камеру або невеликий стартовий котлован, згвинчуються і за допомогою лебідки протягуються в потоці робочої рідини (зазвичай у напрямку потоку). При цьому стоки виконують роль лубріканта, захищаючи зовнішню поверхню труби від пошкоджень, а виштовхуюча сила потоку знижує зусилля, необхідні для протягання.

Після завершення процесу протягання труба фіксується, простір між трубою та старим колектором заповнюється спеціальним забутовочним розчином, утворюючи міцну тришарову конструкцію. Здійснюється перевірка якості виконаних робіт, відновлення камер, благоустрій та здача трубопроводу до експлуатації.

 151 35

Відновлення зношених колекторів різьбовими модулями СПІРОКОР є одним з найпростіших, недорогих і оперативних методів реновації. При цьому роботи проводяться в потоці робочої рідини, не потрібні організація перекидання стоків та монтаж байпасних ліній. Як показує практика, у багатьох випадках це єдино можливий спосіб ремонту аварійних комунікацій.

Автор:  Володимир Бутін

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА