Оцінюючи стан будь-якого промислового ринку, в тому числі й ринку полімерних труб, ми завжди орієнтуємося «на захід» – порівнюємо показники або з Європою (як правило, із Західною), або з Америкою (зі США або з усією Північною, включаючи Канаду та рідше – Мексику). При цьому Китай якось не брали в розрахунок, помилково, по інерції продовжуючи розглядати його як головне джерело товарів широкого вжитку та дешевих підробок. 

Між тим, Китай – це не лише країна з найбільшим населенням (на серпень 2013 воно складало 1,365 млрд. чоловік), це ще й найбільший у світі виробник і споживач полімерних труб. Дані про показники китайського ринку, що наводяться в різних джерелах, дещо розходяться, але ці розбіжності не настільки великі, щоб спотворити його масштаби та динаміку. 

За даними Китайської асоціації полімерних труб (China Plastic Piping Association – СРРА), у 2013 році їх виробництво в Китаї становило 12 100 000 тонн (!), що майже в два рази перевищує сумарний обсяг виробництва полімерних труб в Західній Європі та Північній Америці! Ще більше вражає динаміка китайського ринку: зовсім недавно, в 2005 році, його ємність була уп'ятеро меншою – 2,2 млн. тонн (рис. 1). Величина теж чимала, якщо порівнювати її з валовими показниками інших країн, однак для оцінки рівня розвитку ринку більш показовим є споживання полімерних труб на душу населення. І тут динаміка просто запаморочлива: за 9 років воно зросло з 1,6 кг до 8,9 кг, вдвічі випередивши країни СНД і наздогнавши Європу й Америку – це при населенні понад 1,3 млрд.!

Задля справедливості треба відзначити, що більше половини (55 %) цих обсягів припадає на ПВХ труби (рис. 2). Це зумовлене  переважно тим, що собівартість ацетиленового ПВХ у Китаї дуже низька. Правда, до недавнього часу його якість залишала бажати кращого, проте сьогодні це питання успішно вирішується. В останні роки частка ПВХ труб у загальному обсязі ринку повільно знижується, поступаючись іншим видам полімерів, перш за все ПЕ і ПП. 

У 2013 році зростання китайського ринку полімерних труб становило 10 %. На думку експертів СРРА, у найближчі 3-5 років ринок буде продовжувати рости, але темпи цього зростання знижуватимуться – одночасно із загальним зниженням темпів зростання китайської економіки. Проте, полімерна трубна галузь зберігатиме великий і довгостроковий потенціал розвитку. 

Однією з головних рушійних сил бурхливого зростання ринку полімерних труб залишається урбанізація. За оцінками СРРА, до 2020 року кількість переселенців із сільської місцевості в міста збільшиться на 80 млн. осіб (тобто приблизно на чисельність населення Німеччини), тому зростання міст з усією супутньою комунальною інфраструктурою – системами водопостачання та водовідведення, газо- і теплопостачання –продовжуватиметься. Іншим потужним чинником, що стимулює зростання ринку, є курс на освоєння західних областей Китаю, що відстають у соціально-економічному розвитку від західних і центральних областей, залучення в них інвестицій на розвиток промисловості та соціальної інфраструктури. Крім того,збільшується застосування полімерних труб у сільському господарстві, промисловості, телекомунікаціях, вивчається можливість їх впровадження в гірничодобувній та нафтогазовій галузях. Все це забезпечує китайському ринку полімерних труб широкі перспективи подальшого зростання. 

Однак наявність перспектив ще не означає безпроблемний розвиток. Проблеми в галузі є, і досить серйозні. Перш за все, це значний надлишок виробничих потужностей, що з року в рік збільшується. За даними СРРА, в 2013 році при 10 % зростання виробництва наявні потужності були задіяні лише наполовину. Низьке завантаження потужностей – це не тільки загострення конкуренції, це ще й зниження рентабельності виробництва, якого дрібні виробники не витримують і банкрутують. Крім того, надлишок потужностей здебільшого стосується виробництва звичайних труб з непластифікованого ПВХ. У виробництві більш сучасних труб ПВХ-М, ПВХ-О, ПВХ-С та інших Китай поки відстає – і за сировиною, і за технологіями, і за якістю продукції, тож проблема дисбалансу між надлишком потужностей і перевиробництвом дешевої низькоякісної продукції та зростаючим дефіцитом продукції інноваційної та високоякісної стає все гострішою. 

За різними оцінками, на сьогодні в Китаї виробництвом полімерних труб займаються від 6000 до 10 000 підприємств [1]. Переважна більшість з них – дрібні та середні, із застарілими технологіями, що виробляють продукцію низької якості. Лише деякі виробники мають потужність, що перевищує 10 тис. тонн на рік, а найбільші 15 компаній забезпечують близько 25 % загальнокитайского обсягу виробництва. 

143 29 

Серед цих компаній є справжні гіганти з річним обсягом випуску, що вимірюється сотнями тисяч тонн. У сформованій на китайському ринку ситуації (надлишок потужностей, найжорсткіша конкуренція, дефіцит затребуваної інноваційної та високоякісної продукції) вони мають великі переваги перед дрібними та середніми виробниками за рахунок незрівнянно більших можливостей залучати кредитні ресурси, диверсифікувати виробництво, освоювати нові технології та нові продукти. У підсумку великі виробники продовжують розвиватися, демонструючи показники зростання значно вищі у порівнянні із середньоринковими. Так, найбільший китайський виробник полімерних труб, Lesso Group Holdings Ltd., показав у 2013 році зростання обсягів виробництва на 17 %, а зростання виручки - на 20 %. Тоді як дрібні та середні компанії змушені «затягувати паски» і скочуються до банкрутства. 

Рис. 1. Виробництво полімерних труб у Китаї [1]

 143 30

 

У найближчий час на китайський ринок полімерних труб неминуче чекає консолідація – укрупнення й прискорений розвиток основних його гравців за рахунок витіснення та поглинання дрібних і середніх. За умов дисбалансу між надлишковою пропозицією та незадоволеним попитом на якісну і високотехнологічну продукцію можна очікувати, що в Китаї цей процес, загальний для всіх ринків, сприятиме підвищенню технічного рівня галузі в цілому та зниженню частки контрафактної та низькоякісної продукції. 

Трубна полімерна продукція з Китаю поки не становить якоїсь серйозної конкуренції українським виробникам та виробникам країн СНД, якщо не брати до уваги постачальників контрафактних труб з натуральних марок поліетилену. Коли мова йде про якісну продукцію, то висока вартість перевезення в поєднанні з митами роблять поставки з Китаю в Україну недоцільними. Діяльність китайських виробників спрямована на задоволення потреб внутрішнього ринку, які залишаються досить високими. 

Рис. 2. Структура китайського ринку полімерних труб [1]

143 30a

«Захід є захід, схід є схід». Китай – найбільша в світі держава з величезним населенням та практично необмеженими матеріальними і технічними ресурсами – завжди і в усьому йшов і йде своїм шляхом. Не соромлячись копіювати технології та переймати чужий досвід, стратегію розвитку він завжди вибирає самостійно. І та обставина, що за останні кілька років він зробив такий ривок у розвитку полімерного трубного ринку, чи не з нуля наздогнавши Європу та Америку, зайвий раз говорить про те, що полімерні трубопроводи – це дійсно необхідна складова нового будівництва та модернізації інженерної інфраструктури. А ми в пошуках орієнтирів і прикладів для наслідування тепер можемо дивитися і на захід, і на схід – скрізь ми побачимо приблизно одне й те саме, і кого нам слід наздоганяти, вже неважливо ...

Джерела:

1. www.pimchina.com

2. Toloken S. Chinese plastic pipe production grows 10 percent. – www.plasticnews.com

 

 Автор: Олександр Сазонов 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - УКРАИНА